Εγκαταστάσεις στο Νεροφράκτη Δράμας

Εκκοκκιστήριο Βάμβακος – Εγκαταστάσεις στο Νεροφράκτη Δράμας

Το εκκοκκιστήριο αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο στον οποίο γίνεται η διαδικασία εκκοκκισμού του σύσπορου βαμβακιού που παράγει η εύφορη ελληνική γη.

Το σύσπορο βαμβάκι συλλέγεται μηχανικά από τους παραγωγούς, μεταφέρεται και αγοράζεται από την εταιρεία, αποθηκεύεται σε αεριζόμενες αποθήκες και στη συνέχεια ειδικά μηχανήματα αναλαμβάνουν το διαχωρισμό της ίνας από τους σπόρους.

Στη Χρήστος Κλωναρίδης ΑΕΒΕ προκειμένου να διασφαλιστεί απόλυτα η ποιότητα των τελικών προϊόντων, ο εκκοκκισμός γίνεται με τα κατάλληλα μηχανήματα και με την φροντίδα έμπειρου προσωπικού. Με στόχο το μηχανικά συγκομισμένο βαμβάκι να καταλήξει σε άριστης ποιότητας εμπορεύσιμο προϊόν, η πρώτη ύλη υπόκειται σε ποιοτικό έλεγχο, ταξινόμηση και κατάλληλη μηχανική επεξεργασία, ώστε απαλλαγμένη από ανεπιθύμητες ξένες ύλες να οδηγήσει στο καθαρό εκκοκκισμένο βαμβάκι και στο βαμβακόσπορο.

Το παραχθέν εκκοκκισμένο βαμβάκι τυποποιείται σε δέματα, ταξινομείται ποιοτικά, αποθηκεύεται σε στεγασμένες αποθήκες και είναι έτοιμο να προωθηθεί στο εμπόριο.

Ο παραγόμενος βαμβακόσπορος οδηγείται στο Ξηραντήριο προς ξήρανση και κατόπιν αποθηκεύεται σε ειδικά εξοπλισμένες με σύστημα αερισμού αποθήκες, ώστε να διασφαλιστούν μακροχρόνια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

Η Χρήστος Κλωναρίδης ΑΕΒΕ εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων της, όπως και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους συνεργάτες της.

Εκκοκκιστήρια Βάμβακος - Χρήστος Κλωναρίδης Α.Ε.Β.Ε.

002
003
004
005
011
006
007
008
009
010

Πρόεδρος και Ιδιοκτήτης: Χρήστος Κλωναρίδης του Χρήστου - Κιν. 6943900922 - c.klonaridis[@]klonaridis.gr

Νεροφράκτης Δράμας, τ.κ. 66031, Τηλ.: 25210-52671, 2, 3, Fax: 25210-52674 info[@]klonaridis.gr