Συμμετοχή σε εκδήλωση προβολής των δραμινών κρασιών στο Διοικητήριο Δράμας.

Συμμετοχή σε εκδήλωση προβολής των δραμινών κρασιών στο Διοικητήριο Δράμας.

Πρόεδρος και Ιδιοκτήτης: Χρήστος Κλωναρίδης του Χρήστου - Κιν. 6943900922 - c.klonaridis@klonaridis.gr

Νεροφράκτης Δράμας, τ.κ. 66031, Τηλ.: 25210-52671, 2, 3, Fax: 25210-52674 info@klonaridis.gr