Αγροτικά Προϊόντα - Ζωοτροφές

Εκτός από τον εκκοκκισμό βάμβακος και την παραγωγή κρασιών η «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕ» περιλαμβάνει στον κύκλο δραστηριοτήτων της, την εμπορία, αποθήκευση, ξήρανση δημητριακών, συσπόρου βαμβακιού και την παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών.

Προϊόντα

Βαμβάκι

Σύσπορο
Εκκοκκισμένο
Βαμβακόσπορος

 

Δημητριακά

Σιτάρι σκληρό
Σιτάρι μαλακό
Καλαμπόκι
Κριθάρι

 

Σύνθετες ζωοτροφές και πρώτες ύλες ζωοτροφών

Πτηνοτροφές
checkedΠάχυνσης ορνιθίων
Ορνίθια ωοτοκίας
 
Χοιροτροφές
Ανάπτυξης χοιριδίων
Πάχυνσης χοιριδίων
Χοιρομητέρων
 
Βοοτροφές
Αγελάδων γαλακτοπαραγωγής
Συντήρησης μόσχων
Πάχυνσης μόσχων
 
Προβατοτροφές
Ανάπτυξης αιγοπροβάτων
Πάχυνσης αιγοπροβάτων
Γαλακτοπαραγωγής αιγοπροβάτων

Πρόεδρος και Ιδιοκτήτης: Χρήστος Κλωναρίδης του Χρήστου - Κιν. 6943900922 - c.klonaridis@klonaridis.gr

Νεροφράκτης Δράμας, τ.κ. 66031, Τηλ.: 25210-52671, 2, 3, Fax: 25210-52674 info@klonaridis.gr